Test: Hvor god er bedriften din på SoMe?

Er du fornøyd med innholdet du lager, men får ikke helt resultatene du ønsker? 

Svar på disse spørsmålene og få et innblikk i hvordan ståa er og hva du kan gjøre!

  1. Er strategien skrevet ned?

Ja/Nei

  1. Har du definert dine mål?

Ja/Nei

  1. Vet du hvem du snakker til?

Ja/Nei

  1. Planlegger du når du skal ta bilde/film?

Ja/Nei

  1. Har du målt noe annet enn rekkevidde?

Ja/Nei

Svarte du nei på noen av disse spørsmålene? 

Da vet jeg hvor du skal begynne!👇🏼

 1. Nedskrevet sosiale medierstrategi: Dette er første steg og er veikart for din digitale tilstedeværelse. Dette hjelper deg å holde fokus på dine mål, og tiltak for å nå disse målene. Du får tydelig definert din målgruppe, budskap, tone of voice og måleparametre. I tillegg gir en dokumentert strategi deg en plattform for kontinuerlig evaluering og forbedring, da du kan sammenligne faktiske resultater med de planlagte målene og justere taktikken etter behov. Gjennom å skrive ned din sosiale mediestrategi, kan du sikre at alle i organisasjonen forstår og jobber mot de samme målene, noe som øker sjansene for suksess i den stadig skiftende verdenen av SoMe.

2. Definerte mål: Dette er hjørnesteinen i enhver vellykket sosiale mediestrategi av flere viktige grunner. Du får en tydelig retning og et tydelig formål, og det gjør det lettere å fokusere på de handlingene som er riktige for din bedrift. Du kan måle resultater, og raskere identifisere hva som fungerer for deg og ikke.

3. Kjenner du målgruppen: Å forstå hvem man snakker til i sosiale medier er av essensiell betydning for å kunne skape relevant og engasjerende innhold. Målgruppekunnskap gir deg innsikt i deres interesser, behov, preferanser og språkbruk, som igjen gjør det mulig å tilpasse ditt budskap på en måte som treffer hjertet til dine følgere. Dette ikke bare styrker forholdet mellom merkevaren din og målgruppen, men øker også sjansen for at de deler, liker og kommenterer ditt innhold, som igjen kan forsterke din digitale rekkevidde og påvirkning. Å kjenne din målgruppe er også avgjørende for å kunne målrette annonser mer effektivt, noe som gir bedre avkastning på investeringen. Kort sagt, målgruppeforståelse er en nøkkelkomponent i å bygge en sterk og lønnsom tilstedeværelse i sosiale medier.

4. Planlegging av visuelt innhold: Planlegging av foto- og videomateriale for sosiale medier innhold er avgjørende av flere viktige grunner. For det første gir en grundig planlegging deg muligheten til å skape visuelt tiltalende innhold som er nøye tilpasset din merkevare og dine budskap. Dette hjelper deg med å opprettholde en konsistent og gjenkjennbar estetikk på tvers av dine plattformer, noe som styrker merkevaregjenkjennelsen din. Videre gir planlegging deg muligheten til å koordinere ditt innholdsproduksjon med viktige hendelser, kampanjer eller sesongvariasjoner, noe som kan øke relevansen og appell av ditt innhold. Planlegging hjelper også med å sikre at du har riktig utstyr, ressurser og tid tilgjengelig for å produsere høykvalitetsinnhold på en effektiv måte.

5. Andre målinger enn rekkevidde: Selv om måling av rekkevidde er viktig for å vite hvor mange mennesker som har blitt eksponert for ditt innhold, er det like viktig å måle andre aspekter av sosiale medieytelsen for en mer helhetlig forståelse av din digitale strategi. Rekkevidde alene gir ikke tilstrekkelig innsikt i effektiviteten av din innsats. Måling av engasjement, som likes, kommentarer, delinger og klikk, gir deg innsikt i hvor godt ditt innhold resonnerer med målgruppen din. Kundelojalitet og tilfredshet kan måles gjennom tilbakemeldinger og anmeldelser på, som gir verdifull innsikt i hvordan din merkevare blir oppfattet. Totalt sett hjelper måling av disse ulike aspektene med å justere strategien din i sanntid, slik at du kan maksimere de ønskede resultatene og oppnå dine forretningsmål gjennom din tilstedeværelse på sosiale medier.

Konklusjon: Hvis du ønsker å forbedre resultatene av ditt sosiale medieinnhold, begynn med å evaluere og forbedre disse grunnleggende aspektene. Sørg for å ha en skriftlig strategi, definerte mål, forstå din målgruppe, planlegg ditt innhold nøye, og mål forskjellige aspekter av ytelsen, ikke bare rekkevidde. Ved å ta hensyn til disse elementene kan du bygge en robust og effektiv sosial mediestrategi som resonnerer med publikummet ditt og fører til varig engasjement og vekst.